Okrugle tegle

Okrugle tegle

OKRUGLE TEGLE raznih namena, zapremine od 180 ml, pa do 5 litara…

Za sve tegle date su dimenzije (zapremina, visina, prečnik, promer otvora…), a radi preglednosti i detaljnog uvida u naš asortiman, nudimo vam originalne fotografije.

Sva ambalaža je izrađena od bezbojnog polimernog materijala, bez stranih primesa i rezidualnog mirisa, namenjenih za pakovanje životnih namirnica.