Kose tegle

Kose tegle

KOSE TEGLE raznih namena, sa širokim otvorom, pogodne za radnje zdrave hrane…

Za sve tegle date su dimenzije (zapremina, visina, prečnik, promer otvora…), a radi preglednosti i detaljnog uvida u naš asortiman, nudimo vam originalne fotografije.

Sva ambalaža je izrađena od bezbojnog polimernog materijala, bez stranih primesa i rezidualnog mirisa, namenjenih za pakovanje životnih namirnica.