Boce

Boce

Sva ambalaža je izrađena od bezbojnog polimernog materijala, bez stranih primesa i rezidualnog mirisa, namenjenih za pakovanje životnih namirnica.

Osim za prehrambenu, bavimo se proizvodnjom PET ambalaže i za farmaceutsku industriju…